سرور مجازی آلمان

DE-Plan2048
 • 2GB رم
 • 2.5GHz, 2Core سی پی یو
 • 100GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbit پورت
 • VMware Esxi مجازی ساز
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل
DE-Plan3072
 • 3GB رم
 • 2.5GHz, 3Core سی پی یو
 • 100GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbit پورت
 • VMware Esxi مجازی ساز
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل
DE-Plan4096
 • 4GB رم
 • 2.5GHz, 4Core سی پی یو
 • 100GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbit پورت
 • VMware Esxi مجازی ساز
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل