هاست لینوکس

Plan 500MB 1 موجود است
 • 500 مگابايت فضای وب
 • 20 گيگابايت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دومین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel 11 کنترل پنل
 • NGINX وب سرور
 • *.5.4 ورژن php
 • نامحدود بقیه امکانات
 • 0 Addon Domains
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
Plan 1000MB
 • 1000 مگابايت فضای وب
 • 40 گيگابايت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دومین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel 11 کنترل پنل
 • NGINX وب سرور
 • *.5.4 ورژن php
 • نامحدود بقیه امکانات
 • 1 Addon Domains
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
Plan 2000MB
 • 2000 مگابايت فضای وب
 • 80 گيگابايت پهنای باند
 • نامحدود پارک دومین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel 11 کنترل پنل
 • NGINX وب سرور
 • *.5.4 ورژن php
 • نامحدود بقیه امکانات
 • 2 Addon Domains
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
Plan 3000MB
 • 3000 مگابايت فضای وب
 • 120 گيگابايت پهنای باند
 • نامحدود پارک دومین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel 11 کنترل پنل
 • NGINX وب سرور
 • *.5.4 ورژن php
 • نامحدود بقیه امکانات
 • 3 Addon Domains
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
Plan 5000MB 1 موجود است
 • 5000 مگابايت فضای وب
 • 200 گيگابايت پهنای باند
 • نامحدود پارک دومین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel 11 کنترل پنل
 • NGINX وب سرور
 • *.5.4 ورژن php
 • نامحدود بقیه امکانات
 • 4 Addon Domains
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
Plan 10GB
 • 10000 مگابايت فضای وب
 • 400 گيگابايت پهنای باند
 • نامحدود پارک دومین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel 11 کنترل پنل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • 4 Addon Domains
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری