هاست لینوکس

Plan 500MB
 • 500 مگابايت فضای وب
 • 20 گيگابايت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دومین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel 11 کنترل پنل
 • NGINX وب سرور
 • *.5.4 ورژن php
 • نامحدود بقیه امکانات
 • 0 Addon Domains
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • 25,000 تومان شش ماهه
 • 40,000 تومان یک ساله
Plan 1000MB
 • 1000 مگابايت فضای وب
 • 40 گيگابايت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دومین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel 11 کنترل پنل
 • NGINX وب سرور
 • *.5.4 ورژن php
 • نامحدود بقیه امکانات
 • 1 Addon Domains
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • 40,000 تومان شش ماهه
 • 70,000 تومان سالانه
Plan 2000MB
 • 2000 مگابايت فضای وب
 • 80 گيگابايت پهنای باند
 • نامحدود پارک دومین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel 11 کنترل پنل
 • NGINX وب سرور
 • *.5.4 ورژن php
 • نامحدود بقیه امکانات
 • 2 Addon Domains
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • 50,000 تومان شش ماهه
 • 90,000 تومان سالانه
Plan 3000MB
 • 3000 مگابايت فضای وب
 • 120 گيگابايت پهنای باند
 • نامحدود پارک دومین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel 11 کنترل پنل
 • NGINX وب سرور
 • *.5.4 ورژن php
 • نامحدود بقیه امکانات
 • 3 Addon Domains
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • 65,000 تومان شش ماهه
 • 110,000 تومان سالانه
Plan 5000MB
 • 5000 مگابايت فضای وب
 • 200 گيگابايت پهنای باند
 • نامحدود پارک دومین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel 11 کنترل پنل
 • NGINX وب سرور
 • *.5.4 ورژن php
 • نامحدود بقیه امکانات
 • 4 Addon Domains
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری
 • 70,000 تومان شش ماهه
 • 120,000 تومان سالانه