مرور محصولات و خدمات

رم
سی پی یو
هارد
پهنایه باند
پورت
مجازی ساز
موقعیت سرور
سیستم عامل
DE-Plan1024
44,000 تومان ماهانه
1GB
2.0GHz, 2Core
50GB
1500GB
1Gbit
VMware Esxi
آلمان
انتخابیDE-Plan2048
65,000 تومان ماهانه
2GB
2.5GHz, 2Core
100GB
2500GB
1Gbit
VMware Esxi
آلمان
انتخابیDE-Plan3072
80,000 تومان ماهانه
3GB
2.5GHz, 3Core
100GB
3000GB
1Gbit
VMware Esxi
آلمان
انتخابیDE-Plan4096
95,000 تومان ماهانه
4GB
2.5GHz, 4Core
100GB
3000GB
1Gbit
VMware Esxi
آلمان
انتخابیعید سعید فطر