May 12th نکته مهم در مورد SNMP

جهت جلوگیری از اخطار دیتاسنتر ها به این نکته توجه و سریعا در سرورهای خود اعمال کنید در سرورهای ویندوز: از مسیر زیر Start > Administrative Tools > Services > SNMP Service در تب Security گزینه Community را از public به ... بیشتر »