مرور محصولات و خدمات

رم
سی پی یو
هارد
پهنایه باند
پورت
مجازی ساز
موقعیت سرور
سیستم عامل
US-Plan 1024
44,000 تومان ماهانه
1GB
2.0GHz, 2Core
50GB
1500GB
1Gbit
VMware Esxi
USA
انتخابیUS-Plan 2048
65,000 تومان ماهانه
2GB
2.5GHz, 2Core
100GB
2500GB
1Gbit
VMware Esxi
USA
انتخابیUS-Plan 3072
80,000 تومان ماهانه
3GB
2.5GHz, 3Core
100GB
3000GB
1Gbit
VMware Esxi
USA
انتخابیUS-Plan 4096
95,000 تومان ماهانه
4GB
2.5GHz, 4Core
100GB
3000GB
1Gbit
VMware Esxi
USA
انتخابیعید سعید فطر