با توجه به شرایط جدید شرکت ریسلرکلاب (به عنوان اپراتور ثبت دامنه های بین المللی) از تاریخ 5 نوامبر 2013 به مدت 7 روز عملیات تمدید و یا هر نوع تغییر در دامنه های ثبت شده از طریق این شرکت ممکن نخواهد بود.
همچنین امکان ثبت دامنه جدید در این مدت امکان پذیر نیست.


Thursday, November 7, 2013« برگشت